Πληροφορίες

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Header” _builder_version=”4.16″ locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ make_equal=”on” _builder_version=”4.24.3″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″ height=”350px”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.3″ text_font=”||||||||” text_line_height=”2em” header_font=”Abril Fatface||||||||” header_font_size=”110px” header_line_height=”0.9em” header_2_font=”Abril Fatface||||||||” header_2_font_size=”56px” header_2_line_height=”1.1em” max_width=”640px” hover_enabled=”0″ text_font_size_tablet=”” text_font_size_phone=”14px” text_font_size_last_edited=”on|desktop” text_line_height_tablet=”” text_line_height_phone=”1.6em” text_line_height_last_edited=”on|desktop” header_font_size_tablet=”54px” header_font_size_phone=”34px” header_font_size_last_edited=”on|phone” header_2_font_size_tablet=”36px” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]

Χρήσιμες Πληροφορίες

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.24.3″ background_image=”https://mscs.uoc.gr/wp-content/uploads/2022/08/20220713093217-08585c89-la.jpg” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” title_text=”20220713093217-08585c89-la” sticky_enabled=”0″ custom_padding=”50px||50px||false|false”][et_pb_divider show_divider=”off” _builder_version=”4.16″ height_tablet=”300px” height_phone=”200px” height_last_edited=”on|desktop” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Mission” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_heading title=”Διαδικασία και κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών” _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.3″ text_line_height=”2em” header_3_font=”Abril Fatface||||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.1em” hover_enabled=”0″ header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”18px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]

Κάθε ακαδημαϊκό έτος (ή ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) τα τμήματα δημοσιεύουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι τρέχουσες προσκλήσεις αναρτώνται στις ιστοσελίδες των τμημάτων και του Ιδρύματος. Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αν ο προπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε στο εξωτερικό, τότε αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Προϋπόθεση εγγραφής στα ΠΜΣ για τους/τις πτυχιούχους ελληνικής ιθαγένειας είναι η γνώση μιας ξένης γλώσσας, ενώ για τους/τις πτυχιούχους της αλλοδαπής η γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Η Συνέλευση κάθε Τμήματος ή η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών για τα Διατμηματικά ή Διιδρυματικά ΠΜΣ (ΔΠΜΣ) καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ή Προγράμματος, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών των ΔΠΜΣ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει εξειδικεύσει τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του, για τα οποία μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/νες από τον ιστότοπο κάθε Προγράμματος.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Mission” _builder_version=”4.24.3″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” background_color=”#fff4f4″ sticky_enabled=”0″][et_pb_row _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_heading title=”Διάρκεια Φοίτησης και αναστολή Σπουδών” _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.3″ text_line_height=”2em” header_3_font=”Abril Fatface||||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.1em” hover_enabled=”0″ header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”18px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν διάρκεια από ένα ημερολογιακό έτος έως δύο ακαδημαϊκά έτη, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών.  Παράταση της διάρκειας σπουδών μπορεί να δοθεί μετά από προσωπική αίτηση του/της φοιτητή/τριας και τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ. Αναστολή σπουδών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους μπορεί να δοθεί μετά από προσωπική αίτηση που αποστέλλουν ή καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι/νες στην Γραμματεία του Τμήματος ή του Προγράμματος. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο εξετάζει το αίτημα και αποφαίνεται σχετικά.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Mission” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_heading title=”Επόπτης/τρια μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/φοιτήτριας” _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.3″ text_line_height=”2em” header_3_font=”Abril Fatface||||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.1em” hover_enabled=”0″ header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”18px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]

Για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/φοιτήτρια, ορίζεται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών για τα ΔΠΜΣ, ένα μέλος Δ.Ε.Π. για την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας, καθώς και Συμβουλευτική Επιτροπή για την παρακολούθηση της πορείας των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας. 

Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και μέλη ΔΕΠ που έχουν αναγορευθεί ομότιμα,  προβλέπεται να ορίζονται ως συνεπιβλέποντες/ουσες της μεταπτυχιακής εργασίας.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Mission” _builder_version=”4.24.3″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” background_color=”#fff4f4″ sticky_enabled=”0″][et_pb_row _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” column_structure=”1_2,1_2″][et_pb_column _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” type=”1_2″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_heading title=”Πρόγραμμα Σπουδών και Διδασκαλία Μαθημάτων” _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_heading][/et_pb_column][et_pb_column _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” type=”1_2″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_heading title=”Διδασκαλία Μαθημάτων & Ασκήσεων” _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” column_structure=”1_2,1_2″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.3″ text_line_height=”2em” header_3_font=”Abril Fatface||||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.1em” hover_enabled=”0″ header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”18px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, που περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια ή και πρακτική άσκηση, μεταπτυχιακή εργασία ανάλογα με τις προβλέψεις του κανονισμού σπουδών κάθε ΠΜΣ.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” type=”1_2″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.3″ text_line_height=”2em” header_3_font=”Abril Fatface||||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.1em” hover_enabled=”0″ header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”18px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]

Τη διδασκαλία μαθημάτων και των ασκήσεων μπορούν να αναλαμβάνουν:

  • Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, επισκέπτες καθηγητές/τριες, όμοτιμα ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ και ειδικοί επιστήμονες. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο και στους υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος/ουσας του ΠΜΣ.
  • Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.
  • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι/ες διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Mission” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_heading title=”Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία” _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.24.3″ text_line_height=”2em” header_3_font=”Abril Fatface||||||||” header_3_font_size=”38px” header_3_line_height=”1.1em” hover_enabled=”0″ header_3_font_size_tablet=”28px” header_3_font_size_phone=”18px” header_3_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″]

Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονείται στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Προγράμματος ή στο πρωτόκολλο συνεργασίας, αν πρόκειται για διατμηματικό, διιδρυματικό ή διακρατικό πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται σε άλλη  γλώσσα πλην της ελληνικής, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να συμπεριλάβει στη μελέτη του εκτενή περίληψη στην Ελληνική. 

Για την επίβλεψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Συνέλευση του (επισπεύδοντος) Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμα ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄,Β΄,Γ΄, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Δικαίωμα επίβλεψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας έχουν και μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]