Το Π.Μ.Σ. έχει σχεδιασθεί για φοιτητές που προέρχονται από ποικίλες επιστημονικές κατευθύνσεις (τη φιλοσοφία και τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη βιολογία, τις επιστήμες της υγείας, τη νομική και τις κοινωνικές επιστήμες). Απευθύνεται τόσο σε θεωρητικούς και βασικούς επιστήμονες όσο και σ’ εκείνους που ασκούν συμβουλευτικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο στο ιατρικό περιβάλλον (ιατρούς, γενετιστές, βιολόγους, βιοχημικούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), σε αυτούς που σχεδιάζουν πολιτικές (στελέχη της Σχολής Δημόσιας Υγείας και της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης), σε αυτούς που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες (δικαστικό σώμα, νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ελέγχου).

Η δομή του Προγράμματος είναι διεπιστημονική. Έμφαση δίνεται στα φιλοσοφικά θεμέλια της Βιοηθικής, στο επιστημονικό – βιολογικό υπόβαθρό της, τις κοινωνιολογικές και δικαιικές διαστάσεις της, ενώ σημαντικό μέρος της κατάρτισης των φοιτητών αφορά την εξοικείωσή τους με βασικές μεθόδους της ηθικής επιχειρηματολογίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο πεδίο της κλινικής πρακτικής και της περίθαλψης. Επιμέρους ερευνητικές ενότητες αφορούν κανονιστικά ζητήματα στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, θέματα Βιοηθικής και Δικαίου, βιοηθικά προβλήματα στη δημόσια πολιτική. Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος και στα σεμινάρια ειδικών απ’ όλον τον κόσμο. Αποκτούν, έτσι, στέρεες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, απαραίτητες για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.