Επιστήμες της Αγωγής – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)

Διάρκεια

Τρία εξάμηνα

ECTS

90
Δια ζώσης + απομακρυσμένη

Γλώσσα

Ελληνικά και Αγγλικά

Κόστος

Με δίδακτρα

Tο Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:
​i) στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο, τόσο στο επίπεδο σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας) όσο και στο επίπεδο  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ii) στις βασικές λειτουργίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στις σχέσεις της με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς,
iii) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού διαδραστικού υλικού με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του προγράμματος διατίθεται σύγχρονος εξοπλισμός οι τεχνολογικές υποδομές καθώς και οι αίθουσες διδασκαλίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Ιστοσελίδα προγράμματος

https://www.edivea.org/master-info.html

Τοποθεσία /ες

για τα σημεία του Πανεπιστημίου Κρήτης επιλέξτε για την εμφάνισή τους στο χάρτη

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα