Το Π.Μ.Σ., προάγει την επιστημονική σκέψη και δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ερευνητές-εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι να προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συστηματική εκπαίδευση ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να μπορούν:

  1. να εργαστούν ως ερευνητές σε διάφορους χώρους της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.,
  2. να στελεχώσουν την εκπαίδευση ως Συντονιστές  Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντές – Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ως στελέχη σε άλλες θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση,
  3. να είναι ικανοί να επικοινωνούν με την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα και να ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε αυτήν,
  4. να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, και
  5. να αποκτήσουν, μέσω του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, εφόσον δε διαθέτουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα.