Η οργάνωση των σπουδών στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών στο πεδίο της ιστορίας της ευρωπαϊκής και νεότερης ελληνικής τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται συστηματικά εξειδικευμένες γνώσεις και σεμινάρια εξοικείωσης των φοιτητών με τις ερμηνευτικές μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης των έργων τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και εφαρμοσμένων τεχνών).

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην καλλιέργεια της διεπιστημονικής προσέγγισης των προβλημάτων της Ιστορίας της Τέχνης (μέσω της μελέτης της ιστορίας της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της αισθητικής, της ιστορίας των ιδεολογιών, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας, της πολιτικής και της οικονομικής ιστορίας), κατά τρόπο ώστε το καλλιτεχνικό φαινόμενο να διακρίνεται ως ένα από τα στοιχεία που συναπαρτίζουν την ιστορία του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί με παραδείγματα μεγάλης ιστορικής εμβέλειας, να αναδείξει την πολυεδρικότητα τόσο των ίδιων των καλλιτεχνικών φαινομένων όσο και των μεθόδων προσέγγισής τους.