Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας – Βιοϊατρικής (ΜΒΒ) έγινε Διϊδρυματικό και λειτουργεί με συνεργασία των Τμημάτων Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Τα συνεργαζόμενα Τμήματα/Ιδρύματα έχουν διεθνώς αναγνωρισμένη δράση στη μοριακή βιολογία και βιοϊατρική και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος.

Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν από τους τρεις συνεργαζόμενους φορείς (Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής και ΙΜΒΒ) εξασφαλίζουν άριστη εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της σύγχρονης μοριακής βιολογίας, και δραστηριοποιούν τους φοιτητές σε επιστημονική έρευνα που έχει ως στόχο την κατανόηση μοριακών μηχανισμών και την ανάπτυξη ιατρικών και τεχνολογικών εφαρμογών.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στη μοριακή βιολογία και τη βιοϊατρική, με έμφαση σε ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες αιχμής, και να τους προετοιμάσει για μια σταδιοδρομία στην ακαδημαϊκή και στην εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία, στον παραγωγικό τομέα και στην εκπαίδευση.