Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Κρήτης

Στα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργούν εξήντα δύο (62) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε επιστήμες αιχμής, που συμβάλλουν στην εξειδίκευση της γνώσης, προάγουν την έρευνα, την καινοτομία, την σύνδεση με την αγορά εργασίας και με ευέλικτες πλέον πρακτικές φοίτησης.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος (ή ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) τα τμήματα δημοσιεύουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι τρέχουσες προσκλήσεις αναρτώνται στις ιστοσελίδες των τμημάτων και του Ιδρύματος.

Our Academics Programs

study in your own time and at your own speed then one of packages internet There is a third the sound blended learning comes.

Advanced Diploma

Dreamhub University is devted to excelle in teaching, learning, and reserch developinto leaders in many disciplines.

Bachelors

Dreamhub University is devted to excelle in teaching, learning, and reserch developinto leaders in many disciplines.

Diploma

Dreamhub University is devted to excelle in teaching, learning, and reserch developinto leaders in many disciplines.

Advanced Diploma

Dreamhub University is devted to excelle in teaching, learning, and reserch developinto leaders in many disciplines.

Bachelors

Dreamhub University is devted to excelle in teaching, learning, and reserch developinto leaders in many disciplines.

Diploma

Dreamhub University is devted to excelle in teaching, learning, and reserch developinto leaders in many disciplines.

Exercise and Exercise-based rehabilitation in patients with cardiovascular diseases

Με δίδακτρα

Δια ζώσης + απομακρυσμένη

ECTS 90

English

Forensic Medicine, Anthropology and Medical Imaging

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ESCTS 90

English

Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά

Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική-Στατιστική Μάθηση / Data Analysis and Machine-Statistical Learning

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά

Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Βιολογική Δραστικότητα (ΑΣΦΔ)

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά & Αγγλικά

Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος (ΕΜΠ)

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά & Αγγλικά

Βιοπληροφορική

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Αγγλικά

Εγκέφαλος και Νους

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά & Αγγλικά

Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά & Αγγλικά

Βιοϊατρική Μηχανική

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90 ή 120

Αγγλικά

Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά

Επείγουσα και Εντατική θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά

Μοριακή Βάση Νοσημάτων του Ανθρώπου

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Αγγλικά

Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά

Νευροεπιστήμες

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Αγγλικά

Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά

Χειρουργικές Επιστήμες

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης + απομακρυσμένη

ECTS 60

Ελληνικά & Αγγλικά

Επιστήμες της Αγωγής: Σχολική Ψυχολογία - Πρόληψη και Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Προχωρημένη Φυσική

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 60

Ελληνικά

Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά & Αγγλικά

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Χημεία

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

TIME MBE (Technology Innovation Management and Entrepreneurship Masters of Business Economics)

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Αγγλικά

Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

Δίδακτρα: Χωρίς Δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 60

Ελληνικά

Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Περιβαλλοντική Βιολογία

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 90

Ελληνικά

Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία / Aquaculture, Environment and Society

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Αγγλικά

Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Αγγλικά

Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Οθωμανική Ιστορία

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Αγγλικά

Κλασικές Σπουδές

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (ΣΕΕΙ)

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές (ΒΜΣ)

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Γλωσσολογία

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Βιοηθική

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Επιστήμες Αγωγής

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Ειδική Αγωγή

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά & Αγγλικά

Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Kυρίως εξ αποστάσεως διδασκαλία

ECTS 90

Ελληνικά

Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης + απομακρυσμένη

ECTS 90

Ελληνικά & Αγγλικά

Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία (ΑΜΚΙΑ)

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές -Βιωματικές και Ενσώματες-Πολύτροπες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Ιστορία της Τέχνης

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

Μαθηματικά και Εκπαίδευση

Δίδακτρα: Με δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 60

Ελληνικά

Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές

Δίδακτρα: Χωρίς δίδακτρα Παρακαλούθηση: Δια ζώσης

ECTS 120

Ελληνικά

GATE A FREE ONLINE REGISTRATION

Register now!

Continually disintermediate virtual networks with economically sound experiences. Monotonectally exploit customer directed human capital with future-proof services. Compellingly benchmark turnke leadership with ethical quality vectors. Globally evisculate top-line best practices with intermandate competencies via distributed supply chains.

0 +
Cool Number
0 K
Happy Student
0 M
User
0 +
Ratting

Request Information

  Campus Gallery

  Nullam eget neque ut tellus ornare ullamcorper sed a metus. Nulla dolor ellentesque non pulvinar just landing.

  • All
  • Campus
  • Photos
  • Student

  Photos

  gallery

  Campus

  gallery

  Student

  gallery

  Photos

  gallery

  Campus

  gallery

  Campus

  gallery

  Student

  gallery

  10 Jan

  Admission Fair Spring 2022

  This is time
  This is address

  Personal time management skills are essential for professional

  10 Jan

  Admission Fair Spring 2022

  This is time
  This is address

  Personal time management skills are essential for professional

  10 Jan

  Admission Fair Spring 2022

  This is time
  This is address

  Personal time management skills are essential for professional

  • Why LearnPro University is Best??

   premier e-services after our applications. Professionally strategize action items team driven strategic theme areas to Interactively nce communities emerging intellectual capital.

  • Why LearnPro University is Best??

   premier e-services after our applications. Professionally strategize action items team driven strategic theme areas to Interactively nce communities emerging intellectual capital.

  • Why LearnPro University is Best??

   premier e-services after our applications. Professionally strategize action items team driven strategic theme areas to Interactively nce communities emerging intellectual capital.

  • Why LearnPro University is Best??

   premier e-services after our applications. Professionally strategize action items team driven strategic theme areas to Interactively nce communities emerging intellectual capital.

  • Why LearnPro University is Best??

   premier e-services after our applications. Professionally strategize action items team driven strategic theme areas to Interactively nce communities emerging intellectual capital.

  Today’s Univeristy News

  We understand better that online-based learning make a change to reach from all over learn better can the best outcomes!