Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

Διάρκεια

Τρία εξάμηνα

ECTS

90
Δια ζώσης

Γλώσσα

Ελληνικά και Αγγλικά

Κόστος

Χωρίς δίδακτρα

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη “Φωτονική – Νανοηλεκτρονική”, διάρκειας 18 μηνών. Aπόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν αίτηση και εφόσον γίνουν δεκτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους για ακόμη 3 χρόνια ώστε να αποκτήσουν Διδακτορικό Δίπλωμα σε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις.

Το Π.Μ.Σ. – ΦΩ.ΝΗ. έχει ως αντικείμενο σπουδών τις εφαρμογές της Σύγχρονης Φυσικής στους, συνδεόμενους μεταξύ τους, επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους της Φωτονικής, της Νανοτεχνολογίας και της Mικρο − και Νανο − Ηλεκτρονικής. Στόχος του είναι να προσφέρει σε αποφοίτους βασικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άρτια εξειδίκευση με μαθήματα και έρευνα σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ώστε να μπορούν να απασχοληθούν ως ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ή στελέχη σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και δυνατότητες προσφοράς.

Οι άρτιες ερευνητικές εγκαταστάσεις υποδομής του Τμήματος Φυσικής καθώς και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι διαθέσιμες σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας

+30 2810 394004

Ιστοσελίδα προγράμματος

http://gradstudy.physics.uoc.gr/2/index.html

Τοποθεσία /ες

για τα σημεία του Πανεπιστημίου Κρήτης επιλέξτε για την εμφάνισή τους στο χάρτη

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα