Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» προσφέρει κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην πρόληψη των λοιμώξεων και τους εμβολιασμούς. Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος καλύπτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη περιλαμβάνοντας βασική θεωρητική εκπαίδευση αλλά και πρακτικές και στρατηγικές πρόληψης, διαχείρισης κρίσεων και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία εκπαιδευμένων στελεχών για σταδιοδρομία στην Περίθαλψη και την Υγεία, στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.