Οθωμανική Ιστορία

Διάρκεια

4 Semesters

ECTS

120
Physical presence

Γλώσσα

English

Κόστος

Without fees

Στόχος του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία είναι η διαμόρφωση ερευνητών και ερευνητριών της οθωμανικής ιστορίας μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών και φοιτητριών του με τα μεθοδολογικά εργαλεία της ιστορικής έρευνας και μέσω της κατάρτισής τους στην οθωµανική γλώσσα, διπλωµατική και παλαιογραφία, καθώς και στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα, ως εργαλεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της οθωµανικής και γενικότερα της τουρκικής ιστορίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος επικεντρώνονται στην ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, αλλά, αναλόγως της διαθεσιμότητας διδασκόντων, το Πρόγραμμα µπορεί να καλύψει και άλλες περιόδους της τουρκικής ιστορίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας

28310 77379

Ιστοσελίδα προγράμματος

http://www.history-archaeology.uoc.gr/en/graduate-studies/programs-of-post-graduate-studies/joint-english-language-m-a-program-in-ottoman/

Τοποθεσία /ες

για τα σημεία του Πανεπιστημίου Κρήτης επιλέξτε για την εμφάνισή τους στο χάρτη

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα